Měsíc: Květen 2021

SEM, nebo JSEM?

SEM, nebo JSEM?

Kdy na začátek patří J a kdy ne?JSEM je tvar slovesa být.SEM je příslovce místa vyjadřující směr na toto místo..⭐ O tvaru „jsem“ tedy uvažujeme jen v případě, že podmětem je JÁ.⭐ Zkuste větu změnit tak, aby podmětem bylo třeba TY nebo MY, pokud tam SEM zůstane, pište...

Měli BYSME používat BYCHOM?

Měli BYSME používat BYCHOM?

Tvar BYSME je v pořádku. Pokud ho používáte v neformálním rozhovoru nebo ve zprávě či e-mailu kamarádům. Není spisovný, ale na to se při přátelském tlachání nehledí. Chtěli bysme přijít už v pět, ale nevím, jestli to stihneme.  Ale když píšete žádost na úřad,...

Tvary SIS a SES jsou spisovné

Tvary SIS a SES jsou spisovné

Nebojte se je používat. Dovolte si říkat SIS a SES  Víte, že tvary sis a ses jsou pro případy, kdy používáte zvratná slovesa v minulém čase a v podmiňovacím způsobu 2. osoby jednotného čísla, jediné správné a spisovné?  Koupila sis nové šaty? Do žádných, co máš doma,...

Jak si nesplést SI a JSI

Jak si nesplést SI a JSI

Zvratné zájmeno SI a tvar druhé osoby slovesa být JSI jsou si výslovností velice blízké, v psaném projevu si je ale nepleťte. Při rozhodování, zda tam J patří, nebo ne, se nejprve podívejte na podmět.  Pokud podmět není TY, nemá JSI ve větě co dělat! Napište...

Je správně VAŠI, nebo VAŠÍ?

Je správně VAŠI, nebo VAŠÍ?

Buď si hoďte korunou, anebo...  1. pád: vaše nabídka  2. pád: bez vaší nabídky  3. pád: k vaší nabídce  4. pád: vidíme vaši nabídku  6. pád: o vaší nabídce  7. pád: s vaší nabídkou  Při pozorném čtení zjistíte, že v tabulce jsou tvary s dlouhým Í v jasné převaze....

JI, nebo JÍ? Kdo se v tom má vyznat!

JI, nebo JÍ? Kdo se v tom má vyznat!

Skloňování zájmena ONA spočívá ve správném dosazení tvarů JI a JÍ.(Po předložkách NI a NÍ, pravidla pro krátké a dlouhé i jsou stejná.)  I když se může zdát, že dlouhé a krátké tvary jsou celkem v rovnováze, krátké ji (ni) patří jen tam, kde je zájmeno ve 4. pádě...

MNĚ, nebo MĚ: vyřešte to jednou provždy

MNĚ, nebo MĚ: vyřešte to jednou provždy

Pojďme být v dnešní jednohubce přiměřeně sebestřední, dovolme si myslet hlavně na sebe. Řeč bude o zájmenu JÁ, tedy hlavně o tvarech MĚ a MNĚ.  Milovníci pádných (nebo spíš pádových) argumentů ocení informaci, že MĚ je tvar pro 2. a 4. pád, MNĚ patří do 3. a 6. pádu....

Nepleťte si MI a MY

Nepleťte si MI a MY

 MI tam chyby nemáme. Opravil MY to korektor ve Wordu. Nebudu dnes zabíhat do podrobností a vysvětlovat, proč korektor v textovém editoru není to samé jako živý člověk, který po vás text přečte. Pro dnešek se spokojím s tím, že připomenu rozdíl mezi slůvky MI a MY....

Miluju a maluju

Miluju a maluju

Jsou koncovky u sloves „miluju a maluju“ spisovně? Ano, jsou. ✴️ Slovesný typ „kupovat“ patří k nejživějším slovesným typům.✴️ Infinitiv zakončený na -ovat má velké množství domácích sloves, ale často se pomocí této kmenotvorné přípony vytváří i slovesa z cizích slov...