Čárky ve větě? Přestaňte věřit mýtům a naučte se psát správně

15. 9. 2022 | Čárkologie

Podle čeho píšete čárky ve větě? Spoléháte na jazykový cit a intuici, protože lepší nástroje nemáte? Možná jste se dostali do zajetí mýtů. Čárky ve větě jsou v českém pravopise jedna z nejnáročnějších kapitol.

Pojďte si se mnou posvítit na ty nejčastější mýty, které v čárkovém pravopise kolují. Díky správně napsaným textům bude vaše sdělení srozumitelnější a bude se lépe číst.

Mýtus č. 1: Čárka se píše jen před určitými slovy. Stačí se je naučit nazpaměť a čárky jsou vyřešené

Snad nejrozšířenějším mýtem vztahujícím se k psaní čárek v češtině je přesvědčení, že existuje nějaký konečný seznam slov, před kterými se píše čárka.

Musím vás zklamat, čárka může předcházet jakémukoli slovu.

A současně platí, že se někdy nepíše před slovy, před kterými byste ji čekali.

Vyplývá z toho jedna dobrá a jedna špatná zpráva:

Ta dobrá je, že se nemusíte učit žádný seznam spojek a čárkovat podle něj jako cvičená opička.

Ta špatná je, že to bude chtít jinou strategii, pochopit jiná pravidla a dívat se na čárky celkově komplexněji.

Přestaňte hledat místo pro čárky, dívejte se na text jako na celek, sledujte významové a melodické celky.

Při hlasitém a ne příliš rychlém čtení vám v místě čárky přirozeně klesne melodie. Pokud si z nějakého důvodu nemůžete spornou větu přečíst nahlas, řiďte se tím, že bez oddělení nikde nesmí zůstat vedle sebe dvě slovesa v určitém tvaru.

Tohle pravidlo je sice samo o sobě nedostačující, ale zato téměř bez výjimek. A přesto velmi často porušované.

Dokonce ani malá slovesa, která se na sebe ustrašeně tisknou, nemají právo držet se za ručičku.

Pokud vím, spěcháš.

Slyším, co říkáš, vidím, co ukazuješ, cítím, jak voníš.

Co mi vadí, je, že chybuješ v čárkách.

Pozor! Pokud se slovesný tvar skládá z více částí (časované sloveso + infinitiv nebo příčestí), neoddělujeme je pochopitelně čárkami.

Už jsi slyšel o kurzu Čárkologie?

Chci se zeptat, jak to probíhá.

Přestaň dělat chyby.

Budeš mít zítra čas?

Už víte, že se musíte řídit slovesy. Mezi dvě slovesa patří čárka, i kdyby to mělo znamenat, že budu psát další čárku po dvou písmenech.

Mýtus č. 2: Kde je čárka v angličtině, tam bude i v češtině

Angličtina je jiný jazyk, má jinou strukturu, gramatiku, pravopis, slovosled.

Není prostě možné, aby měla stejná pravidla pro psaní čárek. Ano, v některých oblastech se zásady kryjí, ale při psaní českých textů se řiďte českými pravidly.

Angličtina musí čárkami řešit situace, které my v češtině elegantně zvládneme změnou slovosledu nebo jinou koncovkou.

Jinde zase angličtina nějakým zhuštěným tvarem vyjádří to, co v češtině musíme rozvést a pro přehlednost oddělit čárkami.

⛳ Yesterday, all my troubles seems so far away…

      Píšu vám, ještě včera jsem byl blízko vás…

Tak dobře, tohle nebyl vhodně zvolený příklad.

⛳ Yesterday, I saw him at the swimming pool.

     Včera jsem ho viděl u bazénu.

He said he likes swimming. –

     Řekl, že rád plave.

Zvláště při přejímání textů z angličtiny a jejich překládáni si dávejte pozor na to, abyste se řídili českými pravidly. To, že je (nebo není) v angličtině čárka, vás v češtině k ničemu nezavazuje.

V kurzu Čárkologie, zaměřeném na správné psaní čárek, postupně vyvrátím všechny mýty, které kolem interpunkce v češtině panují, a naučím vás o psaní čárek přemýšlet, abyste se nemuseli chytat nepřesných pseudopravidel.

Mýtus č. 3: Před „a“ se čárka nepíše

Tvrzení, že před a se čárka nepíše, je asi stejně zjednodušující a nepřesné, jako že mléko je zdravé.

Ano, jistě, za určitých okolností, pro určité lidi v konkrétní situaci je to pravda, ale to je na obecné tvrzení dost málo.

Případů, kdy se před „a“ čárka píše, je paradoxně mnohem víc než těch, kdy je „a“ bez čárky.

Čárku před „a“ nepíšeme, pokud spojka spojuje v poměru slučovacím:

 1. dva členy: ⛳ Na Facebooku nejčastěji sdílím články a pravopisné jednohubky.
 2. dvě hlavní věty: ⛳ Píšu blog a dělám korektury.
 3. dvě vedlejší věty: ⛳ Tvorba pravopisných kurzů je ta část mé práce, která mě naplňuje nadšením a ze které mám zároveň velký respekt.

Čárku před „a“ píšeme, pokud:

 1. je součástí spojovacího výrazu, který vyjadřuje poměr
 2. odporovací: ⛳️ Tenhle příspěvek dám do skupiny, a ne na stránku Pravopisně levou zadní.
 3. stupňovací: ⛳️ Lidé na mé příspěvky reagují, a dokonce je to i baví.
 4. důsledkový: ⛳️ Skupina se rozrůstá, a proto budu muset brzy nastavit pravidla.
 5. „a“ sousedí s vedlejší větou: ⛳ Takhle jednoduché to je, a jestli se vám na tom něco nezdá, ptejte se.
 6. čárku vyžaduje jiný prvek věty, jako je např. oslovení, přístavek atd.: ⛳️ Nezlob se na mě, Terezo, a já ti řeknu, proč jsem přišel pozdě.

Problematice čárky před spojkami a, i, nebo, či, než, jakoaleČárkologii věnuju celý třetí týden. Jestli jste doteď žili v domnění, že před těmito spojkami se čárka vždy (ne)píše, budete překvapení. Pravidla jsou celkem jednoduchá a stojí za to je znát, protože i čárka před nebo dokáže radikálně změnit smysl věty.

Mýtus č. 4: Čím víc, tím líp

Ačkoli by se mohlo zdát, že čárek není nikdy dost, opak je pravdou.

Úkolem čárek je hierarchizovat text, členit ho na smysluplné celky a oddělovat, co k sobě nepatří.

Záplava čárek textu škodí stejně jako jejich nedostatek.

Po několika letech korektorské práce můžu říct, že úkol korektorky spočívá stejnou měrou v doplňování chybějících čárek jako v umazávání čárek nadbytečných.

Vlastně se dá říct, že počet čárek před korekturou a po korektuře se v textu liší jen mírně, zato s nimi hraju velké škatulata, škatulata, hejbejte se.

Klasické chyby jsou:

 1. tlačení čárky před „co “ ve větách, jako je tahle:
  Napište tam co nejvíc čárek.
 2. oddělování příslovcí na začátku věty, jak to dělá angličtina:
  Najednou mi došlo, že ty čárky pořád neumím. (× Suddenly, I realised…)
 3. separování těsného přívlastku, který stojí za jménem (volné přívlastky oddělit, do těsných čárku nedávat):
  Největší potíže působí věty obsahující příliš mnoho cizích slov.

Píšete čárek raději víc, nebo míň? A chtěli byste jich psát tak akorát? Naučím vás to v kurzu Čárkologie.

Mýtus č. 5: Na čárkách nezáleží, důležitý je obsah

Často slýchám, že na interpunkci nezáleží, že stačí, když je textu rozumět.

Ale přesně na to musíte umět pracovat s čárkami a dalšími interpunkčními znaménky!

Ano, obvykle se kvůli chybějící čárce svět nezboří, ale v mnoha případech může přidání nebo ubrání čárky zásadně změnit význam.

Pojďte jíst, děti. × Pojďte jíst děti.

Popravit nelze, propustit. × Popravit, nelze propustit.

Co zase chceš? × Co, zase chceš?

Koupila jsem dětem draka, který chrlí oheň, a žvýkačky. × Koupila jsem dětem draka, který chrlí oheň a žvýkačky.

Máme nově ve firmě kolegu, který hraje šachy a stolní fotbal. × Máme nově ve firmě kolegu, který hraje šachy, a stolní fotbal.

Alžběta říká: každý absolvent tohoto kurzu umí čárky na jedničku.

Alžběta, říká každý absolvent tohoto kurzu, umí čárky na jedničku.

Vymyslíte další dvojici, ve které jen změnou interpunkce převrátíte význam?

Nebo v těch větách rozdíl prostě nevidíte? Pojďme to spolu změnit v 1. českém online kurzu psaní čárek ve větách.

4týdenní kurz Čárkologie vás jasně, přehledně a vtipně naučí ta správná pravidla, díky kterým zefektivníte svou práci s textem. Přihlaste se ještě dnes a od pondělka zlepšujte své pravopisné sebevědomí.

Alžběta