Ekzém, nikoli exém

13. 2. 2024 | Pravopisné jednohubky

Trápí vás „bývalý ém“? Tak proč ho tak píšete? Ode dneška už budete vědět, že máte psát ekzém, nikoli exém.

Když vyslovujete [ks] ve slově, které nezní česky, píšete „x“:

Saxofon, text, mixér, luxus, relaxační, index, s*x, paradox, flexibilní, toxický…

Pochopitelně!

⭐ Ale ekzém k těmto slovům nepatří.

⭐ Jednak proto, že v něm neříkáme [ks], ale [gz], jednak proto, že už v řečtině se píše Έκζεμα, kappa a zeta – čili bez x.

Totéž platí pro všechna slova příbuzná.

I v nich vycházejte z podoby ekzém, a ne exém.

Vědci zjistili, že ekzém a další kožní nemoci souvisí se stavem střevního mikrobiomu.

Topná sezóna i horké léto jsou pro ekzematiky utrpením.

Podobně nás mate slovo komiks, které teda nepochází z řečtiny, ale jeho cizojazyčný původ nutí některé jedince k používání x. Psala jsem o něm v samostatné jednohubce.

A ještě byste asi chtěli vědět, jak se do výslovnosti dostalo to [g], že mám pravdu?

⭐ Změnu výslovnosti způsobuje tzv. spodoba znělosti.

Jejím působením se ve skupině souhlásek všechny souhlásky vyslovují buď zněle (d, g, z, b, v, h), nebo nezněle (t, k, s, p, f, ch).

⭐ Uprostřed slova se asimilace řídí (ne)znělostí poslední souhlásky ve skupině.

⛳️ procházka = znělé z + neznělé k = neznělé [procháska]

⛳️ svatba = neznělé t + znělé b = znělé [svadba]

ekzém = neznělé k + znělé z = znělé [ekzém]

Slyšeli jste někdy o tom, že stav kůže souvisí se stavem vnitřního mikrobiomu? Já o těchto neuvěřitelných vztazích podložených vědeckými výzkumy píšu pro výrobce cílených probiotik a prebiotik iProbio.

Alžběta