Jak psát velká písmena v přivlastňovacích jménech

26. 7. 2022 | Pravopisné jednohubky

Když je to od jména, bude vždycky velké písmeno, ne?

Ne. Ale vezmeme to popořádku.

V přivlastňovacích přídavných jménech velká písmena

⭐ Přídavná jména přivlastňovací odvozená od vlastních jmen osob pište s velkým počátečním písmenem.

⛳ Alžbětiny jednohubky

⛳ Cimrmanovy vynálezy

⭐ Dodatek pro moravské publikum. Přivlastňovací přídavná jména tvoříme příponami –ův, –in, nikoli –ový, –iný.

Volnější vztah k osobě – malé písmeno

⭐ Naopak s velkými písmeny nepíšeme přídavná jména utvořená od vlastních jmen příponami –ský, –ovský, –ínský (ojediněle také –ánský). Ta označují jen podobnost nebo jinou souvislost s osobami, proto je píšeme s malým počátečním písmenem.

⛳ cyranovský nos (nos jako Cyrano)

⛳ alžbětinské divadlo (divadlo období vlády Alžběty I.)

⛳ mozartovská sonáta (mající znaky Mozartových skladeb)

⛳ cimrmanovský humor

A vám už je teď jasné, jaký je rozdíl mezi Cimrmanovými a cimrmanovskými divadelními hrami.

Mimochodem, jaká je vaše nejoblíbenější?

Zachutnaly vám pravopisné jednohubky a chcete mít jistotu, že se o každé nové dozvíte? Přihlaste se k odběru e-mailem. Každé dva týdny vám pošlu čtyři sousta.

Alžběta