Jak se píše pětidenní

8. 4. 2021 | Pravopisné jednohubky

Už víte, že i když to s vámi půjde od desíti k pěti, nesmí to být od 10-ti k 5ti nebo něco podobného.
Víte také, že tečka je jediný správný způsob, jak ze základní číslovky udělat číslovku řadovou.
.
Dnes se podíváme na složená přídavná jména obsahující číslovku.
✴ Koncovky nedopisujeme, druhou půlku slova připojujeme bez jakýchkoli okolků, spojovníků či mezer.
⛳ Dítě, kterému jsou 3 roky, je 3leté.
⛳ Trasa dlouhá 8 km je 8kilometrová.
⛳ Mrakodrap může být třeba 30patrový.
.
A proto není správně ani jedna z možností na obrázku.
⛳ Ideální víkend je 5denní. (Přijímám výhrady vůči rozsahu, na tvaru slova trvám.)
.
✴ Jen tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka:
Pokoje, ve kterých jsou 2 nebo 3 postele, jsou dvou- až třílůžkové.
Pokud máte po sobě dvě složená přídavná jména, kde první člen je číselný a druhý u obou stejný, nahradíte u prvního z nich druhou polovinu spojovníkem.
.
Alžběta