Jak si nesplést SI a JSI

1. 6. 2021 | Pravopisné jednohubky

Zvratné zájmeno SI a tvar druhé osoby slovesa být JSI jsou si výslovností velice blízké, v psaném projevu si je ale nepleťte.

Při rozhodování, zda tam J patří, nebo ne, se nejprve podívejte na podmět.

⭐ Pokud podmět není TY, nemá JSI ve větě co dělat! Napište SI.
⛳️ Objednali si k obědu pizzu, ale nepochutnali si.
⛳️ Půjčila jsem si tvůj batoh.

⭐ Pokud podmět je TY, zkuste ho změnit na jinou osobu a podívejte se, jestli SI/JSI zmizí. Pokud zůstalo, bude to zase SI.
Když zmizelo a nahradilo ho BÝT v jiné osobě, jedná se o JSI.
⛳️ Čekal jsi dlouho? – Čekali jste dlouho?
⛳️ Dáváš si do kafe mléko? – Dáváte si do kafe mléko?

⭐ A co když se vám ve větě potká jsi a si? Udělejte z nich sis. Jak bylo řečeno minulý týden, je to jediné správné řešení.
⛳️ (Koupila jsi si nové boty?) – Koupila sis nové boty?
Tohle pravidlo nepoužívejte ve vazbě: Jsi si jistý/vědom apod.