Je správně vaši, nebo vaší?

1. 6. 2021 | Pravopisné jednohubky

Lámete si hlavu, jestli se píše vaši, nebo vaší?

Buď si hoďte korunou, nebo zalovte v pravidlech pravopisu, anebo…
⛳️  1. pád: vaše nabídka
⛳️  2. pád: bez vaší nabídky
⛳️  3. pád: k vaší nabídce
⛳️  4. pád: vidíme vaši nabídku
⛳️  6. pád: o vaší nabídce
⛳️  7. pád: s vaší nabídkou

⭐  Při pozorném čtení zjistíte, že v tabulce jsou tvary s dlouhým Í v jasné převaze. Mohlo by se tedy zdát, že když budete všude psát dlouhé, chyb nebude tak moc.

⭐  To je ale omyl. 4. pád, do kterého patří krátké I, je mnohem frekventovanější než ostatní pády, takže v normálním projevu je poměr VAŠÍ : VAŠI zhruba 1 : 1.
⭐  Jak správně určit, který tvar použít, když neradi určujete pády?
⭐  Nespoléhejte se na to, že si větu řeknete nahlas. Délka ií se v běžné (i spisovné) výslovnosti liší méně než třeba délka a/á, e/é.

⭐  Použijte proto raději pomůcku s ukazovacím zájmenem TA.
⛳️ Využijeme vaši (= tu) nabídku. – krátká samohláska

V ostatních pádech je tvar vaší (= té, tou) – samohláska dlouhá

⛳️  3. pád: k vaší (= té) nabídce
⛳️  6. pád: o vaší (= té) nabídce
⛳️  7. pád: s vaší (= tou) nabídkou


⭐  Připomíná vám to pravidla pro naši/naší? Gratuluju, je to úplně stejné.

Co kdybyste se při psaní už nemuseli zdržovat hledáním v jazykových příručkách?

Pravopisnou osvětu pro vás dělám už pátým rokem. Každý měsíc moje články čte kolem 10 000 lidí. Často hledají právě jednohubky, které se týkají zájmen.

Vybrala jsem 10 opakujících se témat spojených s pravopisem zájmen a sepsala je do jednoho PDF průvodce. Abyste už víckrát hledat nemuseli, protože vždy budete vědět, kam sáhnout.

Objednejte si Vyzrajte na záludná zájmena a budete mít vysvětlení vždy po ruce.

Vyzrajte na záludná zájmena

Alžběta