Je správně VAŠI, nebo VAŠÍ?

1. 6. 2021 | Pravopisné jednohubky

Buď si hoďte korunou, anebo…
⛳️  1. pád: vaše nabídka
⛳️  2. pád: bez vaší nabídky
⛳️  3. pád: k vaší nabídce
⛳️  4. pád: vidíme vaši nabídku
⛳️  6. pád: o vaší nabídce
⛳️  7. pád: s vaší nabídkou

⭐ Při pozorném čtení zjistíte, že v tabulce jsou tvary s dlouhým Í v jasné převaze. Mohlo by se tedy zdát, že když budeme všude psát dlouhé, chyb nebude tak moc.

⭐ To je ale omyl. 4. pád, do kterého patří krátké I, je mnohem frekventovanější než ostatní pády, takže v normálním projevu je poměr VAŠÍ : VAŠI zhruba 1 : 1.
⭐ Jak správně určit, který tvar použít, když neradi určujete pády?
⭐  Nespoléhejte se na to, že si větu řeknete nahlas. Délka ií se v běžné (i spisovné) výslovnosti liší méně než třeba délka a/á, e/é.

⭐ Použijte proto raději pomůcku s ukazovacím zájmenem TA.
⛳️ Využijeme vaši (= tu) nabídku. – krátká samohláska
V ostatních pádech je tvar vaší (= té, tou) – samohláska dlouhá

⛳️  3. pád: k vaší (= té) nabídce
⛳️  6. pád: o vaší (= té) nabídce
⛳️  7. pád: s vaší (= tou) nabídkou
⭐ Připomíná vám to pravidla pro psaní JI/JÍ? Gratuluju, je to úplně stejné.
⭐ Stejné pravidlo platí i pro naši/naší.

A když už jsme u zájmena váš. Víte, kdy psát malé a kdy velké v? Přečtěte si článek, z kterého to pochopíte jednou provždy.

Baví vás pravopisné jednohubky? Přihlaste se k odběru zde a budu vám je každé dva týdny posílat e-mailem.

Alžběta