JI, nebo JÍ? Kdo se v tom má vyznat!

1. 6. 2021 | Pravopisné jednohubky

Skloňování zájmena ONA spočívá ve správném dosazení tvarů JI a JÍ.
(Po předložkách NI a NÍ, pravidla pro krátké a dlouhé i jsou stejná.)

⭐ I když se může zdát, že dlouhé a krátké tvary jsou celkem v rovnováze, krátké ji (ni) patří jen tam, kde je zájmeno ve 4. pádě (koho, co).
⛳ Vidím ji, slyším ji, počkám na ni.

⭐ Do všech ostatních pádů patří dlouhé jí (ní):
⛳ Bez ní to není ono. (2. pád)
⛳ Nevolejte jí. (3. pád)
⛳ Nechoďte k ní. (3. pád)
⛳ Už o ní nechci ani slyšet. (6. pád)
⛳ S ní je to vždy na dlouho. (7. pád)
.
⭐ Jestli určování pádů nepatří k vašim zálibám, používejte při rozhodování náhradu ukazovacím zájmenem „ta“.
tu = ji
té = jí

Schválně si to na výše uvedených příkladech zkuste.

Nespoléhejte se na svůj cit a na to, že si to řeknete nahlas, tímto způsobem vzniká většina chyb.
⭐ Nedoporučuju ani taktiku: „když je krátké jen v jednom pádě, budu psát všude dlouhé, ta trocha se ztratí v davu“. 4. pád je jednoznačně nejfrekventovanější, takže v praxi jsou si, při správném psaní, oba tvary fifty fifty.

Máte na rozlišení ji/jí osvědčenou pomůcku?