Miluju a maluju

6. 5. 2021 | Pravopisné jednohubky

Jsou koncovky u sloves „miluju a maluju“ spisovně?

Ano, jsou.

✴️ Slovesný typ „kupovat“ patří k nejživějším slovesným typům.
✴️ Infinitiv zakončený na -ovat má velké množství domácích sloves, ale často se pomocí této kmenotvorné přípony vytváří i slovesa z cizích slov (surfovat, skenovat, mailovat, postovat…).

✴️ Slovesa tohoto typu mají ve spisovné češtině v 1. osobě jednotného čísla (já) a 3. osobě množného čísla (oni) dva přípustné tvary.
⛳️ Já kupuji/kupuju.
⛳️ Oni kupují/kupujou.

Obě jsou spisovné, ta druhá je hovorová.*

✴️ Co z toho vyplývá? Do smluv a státnických projevů patří -i/-í, v běžné komunikaci klidně používejte to druhé.

✴️ V psaných textech se snažte být jednotní. „Miluji a maluju“ působí nesourodě.

* 📚 Hovorová čeština je nižší útvar spisovného jazyka, něco jiného je čeština obecná, ta je nespisovná.


Alžběta