Mlýn, ale mlít

11. 1. 2023 | Pravopisné jednohubky

Proč by se mělo ve mlýně mlít, a ne mlýt?

Copak to nejsou příbuzná slova?

⭐ Musím vás zklamat. Věcná souvislost není zárukou jazykové příbuznosti.

⭐ I když jsou si slova mlýn a mlít blízká po hláskové i významové stránce, nejedná se o příbuzná slova. Proto mají různý pravopis.

Ve mlýně straší.

Můžeš mi prosím namlít ořechy do vanilkových rohlíčků?

A proč to tak je?

Tady se rozloučím s méně náruživými jazykovědci. Do další části zvu jen skutečné zvídavce.

Slovo mlýn (a slova z něj odvozená: mlynář, mlýnice) pochází ze staroněmeckého mulīn (dnes Mühle). Tvrdé y je v něm analogicky s německou výslovností.

Sloveso mlít (a slova z něj odvozená: mletí, mlecí, mleč) je naopak domácí a původně v něm žádné i nebylo.

Prošlo složitým vývojem.

  1. Z praslovanského „*melti“ se přesmykem stalo „mleti“,
  2. po zdloužení slabiky vzniklo „mléti“,
  3. a když se é zúžilo na í, vzniklo „mlíti“.

Změna od mlíti mlít je poměrně novodobá, obě podoby ale ještě považujeme za správné.

To, že jsou si slova podobná, prostě neznamená, že jsou přímo příbuzná, a naopak.

Napadají vás další dvojice slov, které se navzdory významové nebo hláskové podobnosti liší pravopisem?

Alžběta

P. S. Pro nejzvědavější: Díky Martě Šimečkové z ÚJČ jsem se dozvěděla, že je to ještě trochu jinak. „Tato dvě slova ve skutečnosti etymologicky příbuzná jsou. Východiskem obou je indoevropský kořen *mel- (s významem rozdrobovat, rozbíjet, mlít). Z tohoto základu pak vzešlo praslovanské sloveso *melti, stejně tak odtud čerpá staroněmecké podstatné jméno mulīn.

Takže společný indoevropský kořen rozdílným způsobem zpracovaly dvě jazykové větve. V současné češtině vnímáme každé slovo jako pocházející odjinud.

Právě jste ochutnali pravopisnou jednohubku. Zachutnala vám? Na blogu jich najdete přes stovku. A ty nové vám ráda zašlu e-mailem. Přihlaste se k jejich odběru.