Alžběta Vintrová: O češtině s nadhledem

Černohorské útrapy

Může se to stát i vám. Všední den odpoledne, kuchyň, maminka chystá večeři, u stolu dítě píše domácí úkoly. Náhle ticho prořízne otázka: „Mami, jak se píše černá hora?“ „Č-E-R-N-Á H-O-R-A,“ hláskujete překvapeně, protože jste čekali těžší otázku. „Ale ne, já myslím velký písmena.“ Ha! Tak přeci jen.  🙁

Jen pro zvané

U vstupních dveří před podnikem, kde probíhá VIP večírek, stojí dva muži v obleku. Vítají příchozí, přijímají pozvánky, podle jmen kontrolují, zda jsou na seznamu pozvaných hostů. Při tom krátkým pohledem ověřují, jestli jsou hosté přiměřeně oblečení. Dámy jsou ve večerních róbách, pánové v oblecích, někteří mají i fraky.

Přesunout se na začátek