Pište správně názvy společností: s. r. o., a. s. a další

26. 10. 2021 | Pravopisné jednohubky

Za tečkou se v češtině píše mezera (až na pár výjimek).

Proto ji pište i do zkratek vyjadřujících typ právnické osoby.

⛳ akciová společnost = a. s.

⛳ společnost s ručením omezeným = s. r. o. (ale i spol. s r. o.)

⛳ komanditní společnost = k. s., veřejná obchodní společnost = v. o. s., občanské sdružení = o. s., obecně prospěšná společnost = o. p. s.

⭐ Tato zkratka je podle pravidel přístavkovým spojením, a proto by měla být ve větě z obou stran oddělena čárkou.

⛳ Firma Jsem nejlepší, a. s., má jediného zaměstnance – mě, jsem totiž nejlepší. 😉

⭐ Zkratka zastupuje slovní spojení ve všech pádech, takže – stejně jako číslovky – nepotřebuje nikam připsat žádné koncovky.

⭐ POZOR: Existuje i případ, kdy je psaní bez mezer nejlepší možností. Pokud se nějaká společnost zapsala do rejstříku bez mezer a bez čárky, pište ji tak ve smlouvách apod. i vy. Jedině tak máte jistotu, že se v případě sporu nebude vykrucovat, že jí se to netýká.

Pravopis versus zákon

Pravopisně už je vám to jasné. Ale ouha.

Do hry vstupuje také zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 132 odst. 2. Tam se z pro mě nepochopitelných důvodů uvádí: Firma obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkou „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“.

O více než 100 paragrafů níže najdete podobnou větičku i o akciové společnosti, kterou zákon píše taktéž slepeně.

Takže zákon, který stojí nad pravopisnými pravidly, káže psaní bez mezer. No a teď si vyberte.

Jak je zapsaná vaše firma?

Alžběta

Baví vás pravopisné jednohubky? Nechte mi na sebe e-mail, budu vám je posílat.