Používejte JENŽ správně

16. 6. 2021 | Pravopisné jednohubky

Slovo jenž vypadá náramně.

Na první pohled z něj každý pozná, že jste intelektuál a že nemá smysl s vámi nesouhlasit.

Ale musíte s ním umět zacházet, zdaleka nemá tak široké využití, jak to vypadá.

⭐ „Jenž“ je vlastně stylově vyšší obdoba zájmena „který“. A protože je to zájmeno, tak se skloňuje.

⭐ Tvar „jenž“ ale patří jen do 1. pádu jednotného čísla mužského rodu (životného i neživotného). Tvar „který“ tak zastupuje jen v některých jeho funkcích.
Ostatní pády, rody a čísla mají jiné tvary.

⛳️ Uchazeč, jenž by měl zájem stát se číšníkem, nesmí mít obě ruce levé.
⛳️ Dezert, jenž se servíroval na závěr oběda, byl výtečný.

⭐ Nejčastěji se tvar „jenž“ dostává na místa, kam patří tvary „jež“ a „již“.

⛳️ Zápas, jejž (který, ale 4. pád) jsme viděli, byl do poslední minuty napínavý.
⛳️ Žena, jež šla proti nám ulicí, měla na hlavě nádherný klobouk.
⛳️ Dítě, jež nesedí bez hnutí na místě, bývá považováno za nevychované.
⛳️ Gentlemani, již pustí dámu do dveří, jsou takřka na vymření.
⛳️ Hrady, jež se tyčí nad údolím, sloužily k obraně.

⭐ Rada do života: Pokud si nejste jistí, neopouštějte bezpečné zájmeno „který“, nebo si tvar ověřte v IJP.

A na závěr si ještě dovolím připomenout, že před jenž, ať už je v jakémkoli pádu, patří skoro vždy čárka. O tom, kdy před ním čárka nebude, a také o mnoha dalších čárkových záludnostech mluvím v kurzu psaní čárek, kterému jsem dala název Čárkologie, i když čárky nejsou žádná věda. Chcete to zkusit na vlastní kůži? Přihlaste se do kurzu Čárkologie.

Alžběta