Prostor vs. prostora

12. 5. 2021 | Pravopisné jednohubky

✴ Mužský rod má širší význam než slovo ženského rodu.
.
✴ Zatímco prostor je jak „spojité prostředí rozkládající se bez hranic všemi směry“, tak „prostředí blíže vymezené“ (definice podle SSČ), slovo prostora používáme jen ve významu blíže vymezeného prostředí.
.
⛳ Prostorem se nese táhlý zvuk sirén.
⛳ V prostorách/prostorech školy je zakázáno kouřit.
.
✴ Dá se tak říct, že každá prostora je i prostorem, ale ne každý prostor je zároveň prostorou.
.
Když si chcete být jistí, držte se mužského rodu.
.
Experimentujete u tohoto slova i s ženským rodem, nebo si myslíte, že jeden rod by měl každému slovu stačit?
.
Alžběta