Smajlíky

Do oficiální komunikace nepatří, ale v každodenním online životě se to jimi jen hemží. O čem je řeč? O smajlících.

Následující výklad nereflektuje stanovisko žádného oficiálního orgánu. Je to výsledek logické úvahy a rozsáhlé diskuze s kolegy korektory.

Má psaní smajlíků nějaká pravidla?

Jasně že ano, jinak bych o tom nemluvila. A protože jsme v kurzu interpunkčním, seznámím vás s pravidly kombinování smajlíků s mezerami a dalšími interpunkčními znaménky.

Jsou tak jednoduchá, že pokud se nad tím jednou zamyslíte, už nikdy nebudete smajlíky psát špatně.

⭐ Smajlíky nacházíme v textech celkem na třech místech

1) věta + tečka + mezera + smajlík – pokud se smajlík vztahuje k celé větě.

Čím dřív mi text pošlete, tím dříve se do korektury pustím. 😉

2) slovo + mezera + smajlík + mezera (nebo interpunkční znaménko) – pokud se smajlík vztahuje k jednomu slovu pro dokreslení.

Na stole mám počítač 💻, diář 📕 a sklenici s vodou 🥛.

3) slovo + mezera + smajlík + mezera – pokud smajlík zastupuje slovo (má hodnotu slova).

Oknem mi sem svítí pastedGraphic_1.png.

Je to hračka, co říkáte?

A jen tak na okraj: smajlík nenahrazuje tečku na konci věty. Tedy neměl by…