SEM, nebo JSEM?

1. 6. 2021 | Pravopisné jednohubky

Kdy na začátek patří J a kdy ne?
JSEM je tvar slovesa být.
SEM je příslovce místa vyjadřující směr na toto místo.

.
⭐ O tvaru „jsem“ tedy uvažujeme jen v případě, že podmětem je JÁ.
⭐ Zkuste větu změnit tak, aby podmětem bylo třeba TY nebo MY, pokud tam SEM zůstane, pište ho bez počátečního J.
Pokud slovo zmizí, patří tam tvar s J.

⛳️ Čekala jsem na ni celé odpoledne. – Čekala jsi na ni celé odpoledne.
⛳️ Mám to sem blízko. – Máš to sem blízko.

Když napíšete: „Já sem to nevěděl,“ je to špatně, ale VYSLOVOVAT důsledně počáteční J ve slově JSEM, pokud je toto JSEM ve funkci pomocného slovesa (minulý čas, trpný rod), nutné není.

⛳️ Napsala jsem to správně. [sem]
⛳️ Jsem odborník na spisovnou češtinu. [jsem]

⭐ Stejná výslovnostní pravidla platí pro tvary jsi, jsme, jste, jsou.

Alžběta