Správně je „skončit“

25. 10. 2022 | Pravopisné jednohubky

Končí, končí, až skončí.

Jak to? Změna stavu se přece píše na začátku se z!

Ano, předpona z- má dar dělat ze sloves nedokonavých slovesa dokonavá.
Totéž dělá ale i předpona s-, která kromě dokonavosti přináší i jiný význam. Zpravidla naznačuje:
1) směřování dohromady (shromáždit se, spojit, sjednotit, spřátelit se),
2) směřování shora dolů, z povrchu pryč (sklonit, sklopit, smést),
3) zmenšení objemu nebo zánik (scvrknout se, shořet, shnít).

U slovesa skončit se na tyto významové příznaky spolehnout nemůžeme, protože vývojem jazyka se jeho původní význam zatemnil.
Proto si prostě musíte zapamatovat, že skončit je vždycky se s.

Nemůžu se dočkat, až tahle jednohubka skončí.
Nakonec skončil v kriminále.
Až skončíš v práci, zavolej mi.
I přes počáteční nadšení projekt skončil fiaskem.

A co víc, platí to i pro sloveso skoncovat.
S chybami v psaní čárek skoncuje každý, kdo pečlivě projde Čárkologií.

S čím jste v nedávné době skončili vy?

Alžběta

P. S. Baví vás pravopisné jednohubky a chcete mít jistotu, že se včas dozvíte o každé nové? Nechte mi na sebe e-mail, budu vám je posílat.