Stěžujete si, nebo ztěžujete?

26. 1. 2022 | Pravopisné jednohubky

Přestaňte si stěžovat na ztížené podmínky.

Já si taky nestěžuju, že si za mnou někteří – ve snaze poukázat na pravopisnou nezpůsobilost bližního svého – chodí „ztěžovat“.

⭐ I když obě slovesa – totiž STĚŽOVAT i ZTĚŽOVAT – existují a obě v sobě nesou jako slovní základ tíhu, různé předpony z nich vytvořily slova s rozdílným významem.

⭐ Pište „ztěžovat“, když chcete poukázat na to, že je něco stále obtížnější.
Začátky podnikání ztěžuje narůstající konkurence i měnící se právní podmínky.

⭐ Ale pokud chcete projevit nespokojenost, dejte na začátek „s.
Na sociálních sítích přibývá příspěvků, které si stěžují na zbytečnost příspěvků někoho jiného, aniž by samy přinášely nějakou hodnotu.

Neumíte psát tak, aby to chtěli druzí číst?
Neztěžujte si život a nic nepište. Anebo si přestaňte stěžovat a přihlaste se na workshop Pište tak, aby zákazníci chtěli číst.

Alžběta