Tři tečky neboli trojtečka

22. 4. 2021 | Pravopisné jednohubky

Musím to říct hned zkraje: piště ji méně často a pište v ní vždy přesně! tři tečky. Dvě nestačí, čtyři jsou moc.

✴ Trojtečka je snad nejužívanější interpunkční znaménko dnešní doby, ale v jejím psaní se dělají chyby.

✴ Trojtečka je jeden znak, nikoli shluk 3 samostatných teček. Word ji někdy udělá sám, jinde ji vložíte pomocí klávesové zkratky Alt + 0133.

✴ Trojtečkou naznačujeme neukončenou nebo přerušovanou výpověď, případně vynechání části textu.

Pokud ji píšete na konci každé věty, může text působit, jako byste nebyli schopní dokončit jedinou myšlenku, proto ji užívejte střídmě.

✴ Jako každé jiné znaménko i trojtečku připojíte bez mezery rovnou za předchozí slovo a před dalším slovem uděláte mezeru.

Alžběta