Měsíc: Březen 2020

Tři tisíce tři sta třicet tři

Tři tisíce tři sta třicet tři

Tři tisíce tři sta třicet tři stříbrných křepelek přeletělo přes tři tisíce tři sta třicet tři stříbrných střech. Nesnažte se to vyslovit, všímejte si mezer. Číslovky je v mnoha případech výhodnější psát číslicí, zvlášť když bojujete o pozornost čtenáře. ⭐ Přesto...

Oslovujte 5. pádem

Oslovujte 5. pádem

⭐ Čeština má 5. pád, kterým oslovujeme a voláme! ⭐ U středního rodu to potíže nepůsobí (1. a 5. pád mají stejný tvar). ⛳ Co děláš, nemehlo? ⛳ Pojď blíž, kotě. ⭐ Ani v ženském rodě nesprávné tvary nepotkávám. ⛳ Terezo, řekni mi, Terezo... ⛳ Ach, Julie, Julie! Proč jsi...

Proč je štrúdl, a ne štrůdl?

Proč je štrúdl, a ne štrůdl?

Uprostřed slova se píše nad u kroužek. To ví každé malé dítě. Proč to neví štrúdl? Pravidlo o kroužku uprostřed a na konci slova, které znáte už snad z druhé třídy, ve skutečnosti popisuje princip použití ů jen velmi zjednodušeně. Ono totiž ů nevzniklo jen tak...

Svar, nebo svár?

Svar, nebo svár?

Není svar jako svár. Zatímco svar má kořen, svár má jablko. A to není jediný rozdíl. ⭐ Svar vzniká při svařování – je to spoj vzniklý svařováním ⭐ Svár vzniká, když se pohádáte – je to hádka nebo rozepře ⛳ Příčinou sváru mezi sousedy byl nekvalitní svar na plotu mezi...

Jak se skloňují Vizovice

Jak se skloňují Vizovice

Skloňují se Vizovice podle vzoru slivovice? Ano i ne. Dáte si jednu slivovici nebo víc? Místních jmen zakončených na ‑ice máme v češtině požehnaně. Ne všechna se ale chovají stejně. ⭐ Některá jsou pomnožná, tj. mají jen tvar množného čísla. Sem patří kromě...

Mají se číslovky psát číslicí, nebo slovy?

Mají se číslovky psát číslicí, nebo slovy?

Pět, nebo 5? Je nějaké pravidlo na to, jestli se mají číslovky psát číslicí, nebo slovy? Upřímně? Držím se zásady, že pravidla prosazuju jen tam, kde je to třeba. A to není tento případ. Neexistuje žádné pravidlo, které by stanovilo, že čísla malá se mají psát slovy a...

Pojďte jíst(,) děti!

Pojďte jíst(,) děti!

Pište čárky, zachráníte životy. ⭐ Už snad každému je jasné, že správné používání interpunkce má všestranný vliv na vnímání textu.Sdělení bez chyb jsou přehlednější, srozumitelnější, lépe a rychleji se čtou.Čtenáře korektně napsaným textem přesvědčíte, že jste expert...

Je správně tchyně, nebo tchýně?

Je správně tchyně, nebo tchýně?

Chcete češtinu bez výjimek? Pište tchyni s krátkým y. Vyslovuju [tchýně], její muž je tchán s dlouhým á. Proč tedy psát tchyně? Tak sledujte: ministr – ministryněobr – obryněsvědek – svědkyněkolega – kolegyněhospodář – hospodynětchán – ? Ano, slovo tchyně je, i když...

Mlýn, ale mlít

Mlýn, ale mlít

Proč by se mělo ve mlýně mlít, a ne mlýt? Copak to nejsou příbuzná slova? ⭐ Musím vás zklamat. Věcná souvislost není zárukou jazykové příbuznosti. ⭐ I když jsou si slova mlýn a mlít blízká po hláskové i významové stránce, nejedná se o příbuzná...