Ptáte se

(S) sebou

(S) sebou

Vidím to jako dnes. Před každým školním výletem jsme si do notýsku zapisovali, co si máme vzít s sebou.S sebou: pití 🍶, svačina 🍎, pláštěnka 🧥, 2 jízdenky na MHD 🚎.Proč S SEBOU, když říkám SEBOU?Protože to pojede se mnou.⭐ A tak S SEBOU píšeme ve vazbách: ⛳️ brát s...

Na co potřebujeme zájmeno SVŮJ

Na co potřebujeme zájmeno SVŮJ

Kdo je paroháč? Šokovaný Michal volal Martinovi, že právě viděl JEHO ženu líbat se s cizím mužem. Šokovaný Michal volal Martinovi, že právě viděl SVOJI ženu líbat se s cizím mužem. Zájmeno svůj. V češtině je podle mnoha kritiků tak trochu navíc. Vždyť každá mluvnická...

Používejte JENŽ správně

Používejte JENŽ správně

To slovo vypadá náramně. Na první pohled z něj každý pozná, že jste intelektuál a že nemá smysl s vámi nesouhlasit. Ale musíte s ním umět zacházet, zdaleka nemá tak široké využití, jak to vypadá. „Jenž“ je vlastně stylově vyšší obdoba zájmena „který“. A protože je to...

Jaký a který

Jaký a který

Copak je v tom rozdíl? Ovšem, ukážu vám ho na příkladu. Uvažujme dvojici otázek: 1) Které šaty si mám vzít? 2) Jaké šaty si mám vzít? Otázky patří do těchto situací:1) Stojím před skříní a v každé ruce držím jedny šaty. Odpověď: Ty zelené.2) Dostala jsem pozvánku na...

SEM, nebo JSEM?

SEM, nebo JSEM?

Kdy na začátek patří J a kdy ne?JSEM je tvar slovesa být.SEM je příslovce místa vyjadřující směr na toto místo..⭐ O tvaru „jsem“ tedy uvažujeme jen v případě, že podmětem je JÁ.⭐ Zkuste větu změnit tak, aby podmětem bylo třeba TY nebo MY, pokud tam SEM zůstane, pište...

Měli BYSME používat BYCHOM?

Měli BYSME používat BYCHOM?

Tvar BYSME je v pořádku. Pokud ho používáte v neformálním rozhovoru nebo ve zprávě či e-mailu kamarádům. Není spisovný, ale na to se při přátelském tlachání nehledí. Chtěli bysme přijít už v pět, ale nevím, jestli to stihneme.  Ale když píšete žádost na úřad,...

Tvary SIS a SES jsou spisovné

Tvary SIS a SES jsou spisovné

Nebojte se je používat. Dovolte si říkat SIS a SES  Víte, že tvary sis a ses jsou pro případy, kdy používáte zvratná slovesa v minulém čase a v podmiňovacím způsobu 2. osoby jednotného čísla, jediné správné a spisovné?  Koupila sis nové šaty? Do žádných, co máš doma,...

Jak si nesplést SI a JSI

Jak si nesplést SI a JSI

Zvratné zájmeno SI a tvar druhé osoby slovesa být JSI jsou si výslovností velice blízké, v psaném projevu si je ale nepleťte. Při rozhodování, zda tam J patří, nebo ne, se nejprve podívejte na podmět.  Pokud podmět není TY, nemá JSI ve větě co dělat! Napište...

Je správně VAŠI, nebo VAŠÍ?

Je správně VAŠI, nebo VAŠÍ?

Buď si hoďte korunou, anebo...  1. pád: vaše nabídka  2. pád: bez vaší nabídky  3. pád: k vaší nabídce  4. pád: vidíme vaši nabídku  6. pád: o vaší nabídce  7. pád: s vaší nabídkou  Při pozorném čtení zjistíte, že v tabulce jsou tvary s dlouhým Í v jasné převaze....