Jako by, nebo jakoby?

7. 12. 2021 | Pravopisné jednohubky

Psali jste mi několikrát, ať vysvětlím rozdíl mezi jakoby a jako by.

Tak tady ho máte.
⭐ „Jakoby“ vyjadřuje zdánlivost, předstírání
⭐ „Jako by“ je srovnání + podmiňovací způsob.

⛳️ Utíkal, jako by mu za patami hořelo.
⛳️ Utíkal jakoby kulhavě.

⭐ Tam, kde se píše „jako by“, je „by“ součást slovesa v podmiňovacím způsobu. A dá se nahradit slovem „kdyby“.
⭐ Když můžete z „by“ udělat „kdyby“, pište ho samostatně.

⛳️ Pravopisné jednohubky jakoby ukazují nový způsob, jak pohlížet na češtinu.
⛳️ Pravopisné jednohubky jsou zábavné, jako by ani nebyly o pravopise.

Alžběta