NAPŘÍKLAD × NA ROZDÍL

30. 8. 2021 | Pravopisné jednohubky

⭐ Na rozdíl od jiných ustálených výrazů, jako je například „například“, se výraz „na rozdíl“ píše jen zvlášť.

Tady bych mohla skončit.

Ale neskončím. Povím vám ještě, že popsat pravidla pro tzv. spřežky, tedy slova vzniklá spřažením (nebo slepením) dvou samostatných výrazů, je takřka nemožné.

Začínaly jako dvě slova, od určitého okamžiku se mohly psát i bez mezery, některé mají povolený obojí zápis, jiné už se píšou jen dohromady (třeba „dohromady“).

Nebudu vypisovat spřežky spřažené, ale upozorním na pár ustálených spojení, která se i nadále píšou zvlášť:
⛳️ na shledanou, na viděnou, na slyšenou, na rozloučenou, na odchodnou, na uvítanou, na zotavenou, na posilněnou, na pováženou, na uváženou, na rozmyšlenou, na vysvětlenou, na srozuměnou, na upřesněnou, na vybranou, (jako) na zavolanou.

(Ne, nebylo záměrem natlačit do textu o spřežkách tolik spřežek, prostě to tak vyšlo.)

Baví vás pravopisné jednohubky a chcete mít přehled o nejnovějších přírůstcích? Nechte mi na sebe e-mail, budu vám je posílat.

Alžběta