Závorky a tečka

22. 4. 2021 | Pravopisné jednohubky

⭐ Do závorek vkládáme méně důležité části výpovědi, volně vložené informace, doplnění, odkazy na zdroje apod.

To je jasné, ale jak je to se vztahem závorky a tečky a která další pravidla při psaní závorek dodržujeme?

Za základní považujeme závorky kulaté (tyto).

⭐ Stejně jako uvozovky i závorky těsně obklopují to, co je v nich, od okolí je oddělíme mezerami (bez mezer připojíme jen interpunkční znaménko).

⭐ U závorek se často řeší, jestli mají být za, nebo před tečkou. Řídíme se tím, jestli v závorce máme celou větu, nebo jen pár slov. Pokud vložíte do závorek celou větu, ukončete nejprve větu, pak závorku, pokud jen kratší část, ukončíme nejdříve závorku, až potom větu.

⛳ Vlk se vydal lesem (aby předběhl Karkulku).

⛳ Vlk se vydal lesem. (Na tomto místě se opona zavře a přestaví se scéna.)

Tak jako vždy a všude i u závorek platí, že by se měly používat jen střídmě.

Alžběta