Tvary SIS a SES jsou spisovné

1. 6. 2021 | Pravopisné jednohubky

Nebojte se je používat.

Dovolte si říkat SIS a SES

⭐ Víte, že tvary sis a ses jsou pro případy, kdy používáte zvratná slovesa v minulém čase a v podmiňovacím způsobu 2. osoby jednotného čísla, jediné správné a spisovné?

⛳️ Koupila sis nové šaty?
⛳️ Do žádných, co máš doma, ses už nevešla?
⛳️ Myslel by sis, že mi ty staré budou stačit.
⛳️ To by ses ale škaredě mýlil.

⭐ Zapomeňte na *jsi se/si a *by jsi se/si.
(S výjimkou konstrukcí typu Jsi si jistý.)

⭐ Trochu jinak je to u minulého času nezvratných sloves. V pořádku je jak jsi, tak -s, přičemž tvar -s vnímáme jako hovorový (takže stále ještě spisovný, ale už nižší).
⛳️ Čekal jsi… i Čekals.

Co kdybyste se při psaní už nemuseli zdržovat hledáním v jazykových příručkách?

Pravopisnou osvětu pro vás dělám už pátým rokem. Každý měsíc moje články čte kolem 10 000 lidí. Často hledají právě jednohubky, které se týkají zájmen.

Vybrala jsem 10 opakujících se témat spojených s pravopisem zájmen a sepsala je do jednoho PDF průvodce. Abyste už víckrát hledat nemuseli, protože vždy budete vědět, kam sáhnout.

Objednejte si Vyzrajte na záludná zájmena a budete mít vysvětlení vždy po ruce.

Alžběta