Tvary SIS a SES jsou spisovné

1. 6. 2021 | Pravopisné jednohubky

Nebojte se je používat.

Dovolte si říkat SIS a SES

⭐ Víte, že tvary sis a ses jsou pro případy, kdy používáte zvratná slovesa v minulém čase a v podmiňovacím způsobu 2. osoby jednotného čísla, jediné správné a spisovné?

⛳️ Koupila sis nové šaty?
⛳️ Do žádných, co máš doma, ses už nevešla?
⛳️ Myslel by sis, že mi ty staré budou stačit.
⛳️ To by ses ale škaredě mýlil.

⭐ Zapomeňte na *jsi se/si a *by jsi se/si.
(S výjimkou konstrukcí typu Jsi si jistý.)

⭐ Trochu jinak je to u minulého času nezvratných sloves. V pořádku je jak jsi, tak -s, přičemž tvar -s vnímáme jako hovorový (takže stále ještě spisovný, ale už nižší).
⛳️ Čekal jsi… i Čekals.

Když už máte jasno v sis/ses, nic vám nebrání psát příspěvky, které zákazníci chtějí číst. Naučím vás to v online workshopu.

Alžběta