Píše se zdali, nebo zda-li?

21. 10. 2021 | Pravopisné jednohubky

⭐ Připojíme-li spojku „-li“ ke slovesu, má toto „-li“ význam „pokud“ a píšeme ho se spojovníkem (to je ta krátká čárka) a bez mezer.

⛳️ Přijdete-li později, začneme bez vás.
⛳️ Uvidíš-li vlaštovky létat nízko, bude brzy pršet.

⭐ Spojky ačkoli, neboli, jestli, zdali a další mají li jako součást slova, a proto v nich spojovník nepíšeme.

⛳️ Ačkoli jsem měl vždy z češtiny jedničku, v čárkách plavu.
⛳️ Pověz mi, zdali se v pravopisných jednohubkách někdy dozvíš něco nového.

Alžběta