Výjimka, nikoli vyjímka

12. 3. 2021 | Pravopisné jednohubky

✴️ Slovo výjimka je odvozené od slovesa vyjímat. Je výjimečné v tom, že délka i/y je v něm opačně než ve slovese.
Za svůj život jsem měla několik pomůcek, jak si zapamatovat, kde bude čárka.

✴️ Donedávna u mě vedlo pravidlo: nad i/y bude čárka i tečka. Nad y tečka být nemůže, a proto je to „výjimka“.

✴️ Pak jsem vymyslela novou revoluční pomůcku, která vychází z morseovky (vlastně teď váhám, kolik lidí ji ještě dnes umí).
Diakritická znaménka při správném zápisu -.. odpovídají písmenu D – dobře.
Při špatném zápisu (vyjímka) nám zbyde jen .-, tedy A – ani nápad.

✴️ Mimochodem stejně nezodpovědně jako výjimka se chovají i další slova, která při odvozování mění délku samohlásek, třeba vyšívat – výšivka, nakoupit – nákup, pít – pivo atd.

⛳️ Udržujte si i v této výjimečné situaci výjimečný klid.

Alžběta